Klaar maken voor de operatie.

Donderdag om 13.00 moet ik in het ziekenhuis zijn, het is een dag behandeling dus mag ik dezelfde dag nog na huis.
Mijn vorige operatie was totaal onverwachts en dan lopen de dingen zoals het moet, nu kan ik alles een beetje proberen goed te regelen.
Voor deze keer ben ik dan ook even naar de stad geweest om 2 joggings broeken te kopen, wel een beetje leuke die ik ook aan kan als ik ergens heen moet.
Normaal ben ik iemand die echt nooit een joggingbroek draagt maar nu heb ik geen keus ik kan en mag geen strakke broek dragen de eerste weken na mijn operatie dus….
Omdat ik een aantal weken niet (slecht) mobiel ben heb ik gisteren mijn nagels laten doen en s’middags kwam de kapster mijn haren verven en knippen. Het vervoer naar het ziekenhuis en weer terug is geregeld, en de krukken liggen al in de auto om mee na het ziekenhuis te gaan.
Hulp met de kinderen en mijn huishouden word niet vergoed niet dus moet ik zelf regelen of zelf betalen en later declareren bij de dader.
Hmmm ok zal het maar gewoon zelf regelen want ik moet nu al zoveel zelf betalen en maar wachten tot/of ik het ooit vergoed krijg. Nou zijn mijn kinderen gelukkig oud genoeg om veel zelf te kunnen.

“Zie je er tegen op” is een vraag die ik vaak hoor, ja best wel want zoals de orthopeed het me uitlegde is het een pijnlijke behandeling.
Waar ik het meest bang voor ben is dat ik door de operatie misschien de hele aanval weer opnieuw ga voelen en beleven, dat was zo heftig en angstig dat ik dat niet weer wil voelen.
Ik weet dat ik geen keus heb want met mijn knie gaat het steeds slechter dus natuurlijk laat ik me helpen maar zou blij zijn als het voorbij is. En dan weer weet ik hoe lang herstellen en hopen dat het nu wel goed komt.

20150514_115110

Natuurlijk vergeet ik de blog niet, ik ben hard aan het schrijven om te zorgen dat er gewoon om de dag een blog online komt.
Het zijn wel allemaal vooruit geschreven en ingeplande blogs dus als ze er niet op tijd zijn of niet goed is gegaan zal ik proberen het zo snel mogelijk te verhelpen. Ik hoop na een week weer lang genoeg te kunnen zitten om nieuwe blogs te schrijven, en zal proberen om evt via mijn telefoon een kleine update te plaatsen.
Ben je nieuwsgierig hoe het met me gaat volg me via twitter daar plaats ik regelmatig tweets, je mag me altijd een berichtje sturen ik zal proberen daar zo snel mogelijk op te reageren.

Je kan me ook volgen via Instagram of Twitter.
Hugs and xXx

Thursday at 13.00 i need to be in the hospital, it is a day treatment so I can go home the same day.
My last surgery was totally unexpected and then things go the way the go, now I can try to arrange everything a little bit.
For this operation I went shopping because i need two joggings pants, cute ones, one I can also wear if I have to go somewhere.
Normally I am a person who never wear sweatpants but now I have no choice I can’t wear tight pants the first weeks after my surgery.
Knowing that i’m not able to walk for a while i had my nails done yesterday morning, and in the afternoon the hairdresser came to cute and dye my hair. The transportation to the hospital and back is arranged, and the crutches are already in the car to go with me to the hospital.
Help with the children and my household i have to arrange myself or hire someone and then later try to claim it from the person who attack me.
Hmmm ok will regulate it by myself because I already have to pay so much myself and then wait until / if I ever get reimbursed. Luckily my children are old enough to take care of themselves, and i have the sweetest boyfriend to help them if they need it.

“You stressed about it” is a question that I often hear, yes because the surgeon explained to me that its a painful operation.
What I’m most afraid of is that when i go through the surgery i may feel the whole attack again, an experience that was so violent and fearful that I never want to feel again. I know I have no choice because my knee is getting worse but i’ll be glad when it’s over.

Of course I don’t forget the blog, I am writing hard to ensure that there will be blog’s online.
They are all written and scheduled blogs so if they are not online on time, I will try to resolve it as soon as possible. I hope after a week i’m able to sit down to write new blogs.
If you wanna know how i’m doing you can follow my twitter I post regularly tweets, you can always send me a message which I shall try to respond as quickly as possible.

You can also follow me on Instagram or Twitter.
Hugs and xXx

Advertisements

2 thoughts on “Klaar maken voor de operatie.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s